گروه های مهندسی شیمی دانشگاه های دولتی

اعضاء هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه اراک                                                         web site:www.araku.ac.ir

ردیف

نام خانوادگی

نام

تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

Email

تلفن

تلفن همراه

1

امانی

حسین

کوره ها- مدلسازی و شبیه سازی احتراق- طراحی مبدل های حرارتی- انرژی های تجدیدپذیر- انرژی های تجدیدناپذیر- دینامیک سیالات محاسباتی

Hosni_amani@yahoo.com

08612232339

09173637917

2

براتی

ابوالفضل

نانو کامپوزیت ها- نانوفیلترها- مهندسی پلیمریزاسیون- شیمی و سنتز پلیمرها- صنایع بالادستی نفت (ازدیاد برداشت)

A_barati@araku.ac.ir

08612777401

الی 4

داخلی 258

09122616920

3

جودکی

عزت اله

طراحی ایمنی- کریستالیزاسیون- غشاءها- ساخت یا سنتز

e.joudaki@ippi.ac.ir

 

09183614535

4

فضلعلی

علیرضا

فرایندهای فوق بحرانی- ترمودینامیک تشکیل WAXو آسفالتین- نانو سیالات- دینامیک سیالات محاسباتی

A_fazlali@araku.ac.ir

08612232813 الی 4

09188614867

5

مروجی

مصطفی

سیالات چندفازی-جریان سیال در محیط های متخلخل- دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)، دینامیک گازها

m-moravaji@araku.ac.ir

02188369585

09126494274

6

مطهری

کاظم

برج تقطیر- جابجایی اجباری- طراحی مبدل های حرارتی-  واکنش های کاتالیستی- واکنش های غیر کاتالیستی

kmotahari@yahoo.com

08652228792

09181650454

7

مقدسی

عبدالرضا

تکنولوژی Pinch- غشاءها- نانوسیالات- سینتیک و طراحی راکتورهای هموژن (تکفاز) و هتروژن (چندفاز)

A-moghadassi@aroku.ac.ir

08612232813

08612232814

08612248600

09181611606

نشانی: اراک, خیابان شریعتی, روبروی فرمانداری, دانشگاه اراک, دانشکده فنی و مهندسی, گروه مهندسی شیمی

  تلفن: 2225946-0861  
دورنگار:2225946-0861

 

 

 

اعضاء هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه اصفهان                                     web site:www.ui.ac.ir

ردیف

نام خانوادگی

نام

تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

Email

تلفن

تلفن همراه

1

آقامیری

سید فؤاد

ترمودینامیک محلول های غیرایده آل- استخراج مایع-مایع – رفتارهای فازی- انرژی و محیط زیست-

aghamiri@petr.ui.ac.ir

03117932682

09131265349

2

بهشتی

مسعود

بیوتکنولوژی نفت- فروشویی زیستی- زیست فرایندها

m.behshti@eng.ui.ac.ir

03117932678

09133141739

3

توکلی

تورج

هدایت- انرژی های نوین- انرژی های تجدیدپذیر- سیالات نیوتونی- سیالات غیرنیوتونی

ttavakoli@eng.ui.ac.ir

03117932682

09133133121

4

حاتمی پور

محمدصادق

استخراج از جامد- خشک کن- سیستمهای فوق بحرانی- انرژی های تجدیدپذیر- مطالعات امکان سنجی

hatami@eng.ui.ac.ir

03117932679

03117932881

09131286355

5

رحیمی

امیر

آلودگی هوا و کنترل آن

rahimi@eng.ui.ac.ir

03117932632

09132149847

6

سلیمانی نظر

علیرضا

ترمودینامیک تشکیل WAXو آسفالتین- کریستالیزاسیون- جذب سطحی- سیالات غیرنیوتونی

asolaimany@eng.ui.ac.ir

03117932678

09133034331

7

سیدین آزاد

فخرالسادات

غربال های مولکولی- واکنش های کاتالیستی- آلودگی هوا و کنترل آن- سینتیک و راکتور

fsazad@eng.ui.ac.ir

03117932688

03116680331

09131065399

8

طلایی

محمدرضا

جذب سطحی- مهندسی انتقال و توزیع گاز- آلودگی هوا و کنترل آن- دینامیک سیالات محاسباتی

mrtalaie@eng.ui.ac.ir

03117932632

09173133323

9

غزالی

میر نادر

بیوتکنولوژی غذایی- بیوتکنولوژی محیط زیست

ghazali@uoguelph.ca

-

-

10

نوارچیان

امیرحسین

نانوکامپوزیت ها- رئولوژی پلیمرها- مهندسی پلیمریزاسیون-          پلی یورتان ها

navarchian@eng.ui.ac.ir

03117932678

09131137110

نشانی:اصفهان, دروازه شیراز, خیابان هزارجریب, دانشگاه اصفهان, دانشکده فنی و مهندسی, گروه مهندسی شیمی

تلفن: 7932679-0311

دورنگار: 7932675-0311

 

 

 

اعضاء هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه امام حسین                                 web site:www.ihu.ac.ir

ردیف

نام خانوادگی

نام

تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

Email

تلفن

تلفن همراه

1

بزاز

عبدالرحیم

رئولوژی پلیمرها- شیمی و سنتز پلیمرها- فیزیک و خواص ترمودینامیکی پلیمرها-رنگ و رزین

abazaz@ihu.ac.ir

02177313983

091226131332

2

جمالی

علی اکبر

دینامیک گازها- سوخت و کوره ها- مهندسی انتقال و توزیع گاز- مواد نوساختار

Jamalis5@gmail.com

ajamali@ihu.ac.ir

02177313983

09123049381

/ 1 نظر / 53 بازدید
محمد

خیلی جالب بود ممنون