لیست دروس مهندسی شیمی مقطع ارشد بدون گرایش

الف: دروس عمومی

 

انگلیسی ویژه

 

 ب: دروس اصلی اجباری (9 واحد)

 

 

سینتیک و طرح راکتور پیشرفته

ترمودینامیک پیشرفته

 

ریاضیات پیشرفته

 

ج: دروس اصلی انتخابی (6 واحد) (2 درس از 3 درس زیر)

 

مکانیک سیالات پیشرفته

انتقال حرارت پیشرفته

 

انتقال جرم پیشرفته

 

 

 د: دروس اختیاری (6 واحد)

 

مکانیک سیالات دوفازی تصفیه آب و فاضلاب پیشرفته تبلور صنعتی طراحی به کمک کامپیوتر پیشرفته مباحث پیشرفته در آلودگی هوا مکانیک سیالات در محیط های متخلخل کاتالیزورهای هتروژنی طراحی مبدل های حرارتی مخازن گازی پیشرفته ازدیاد برداشت از مخازن نفتی بهره برداری، انتقال و توزیع گاز پیشرفته هیدرات های گازی تکنیک هایی در جداسازی پیشرفته  فناوری پیل های سوختی  کاربرد هوش مصنوعی در صنایع نفت و گاز رفتارفازی سیالات مخازن نفتی پی وی تی فرآوری گاز چاه آزمایی پیشرفته پیش بینی خواص ترمودینامیکی روشهای بهینه سازی  کنترل فرایندهای پیشرفته روشهای خاص جداسازی جداسازی چند جزئی  

 

 

  هـ: دروس تخصصی اجباری

 

سمینار کارشناسی ارشد پایان نامه 

 

 

     

/ 0 نظر / 13 بازدید