دانلود جزوات آموزشی دانشگاهها

دانلود جزوه عملیات واحد 1(دانشگاه تهران)

 دانلود با لینک مستقیم

 

 

 

دانلود جزوه انتقال حرارت دانشگاه صنعتی شریف

دانلود با لینک مستقیم

 

 

 

دانلود جزوه ریاضی 1 دانشگاه صنعتی شریف

دانلود با لینک مستقیم

 

منبع:شرکت انار

 

 

 

 

دانلود جزوه ریاضی 2دانشگاه صنعتی شریف

دانلود با لینک مستقیم

 

منبع:شرکت انار

 

 

 

دانلود جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه تهران

دانلود با لینک مستقیم

 

 

 

 

دانلود جزوه ترمودینامیک 2دانشگاه تهران

دانلود با لینک مستقیم

 

 

 

 

دانلود جزوه موازنه جرم و انرژی

دانلود با لینک مستقیم

 

 

 

 

دانلود جزوه کنترل فرآیند دانشگاه صنعتی شریف

 

دانلود با لینک مستقیم


/ 0 نظر / 37 بازدید