لیست دروس رشته مهندسی شیمی صنایع گاز

ردیف درس

نام درس

تعداد

واحد

ردیف دروس پیشنیاز

ردیف دروس همنیاز

جدول دروس دوره کارشناسی رشته  مهندسی شیمی  - صنایع گاز

( مخصوص ورودیهای 84  به  بعد)

 

ردیف درس

نام درس

تعداد

واحد

ردیف دروس

 پیش نیاز

ردیف دروس

همنیاز

ترم پیشنهادی

نظری

عملی

دروس تخصصی گرایش   صنایع گاز

46

فرآیند گاز(1)

3

 

21

 

5

47

مبانی مهندسی برق

3

 

15

 

6

48

انتقال و توزیع گاز

3

 

46

 

6

49

محیط زیست ‌و تصفیه‌ پسابهای‌ صنعتی

3

 

 

 

7

50

اصول مهندسی احتراق

3

 

22

 

7

51

فرآیند گاز(2)

3

 

46و32

 

8

52

------------------

 

 

 

 

 

جمع دروس تخصصی :18واحد

دروس عمومی ومعارف

53

فارسی

3

 

 

 

 

54

زبان خارجه

3

 

 

 

 

55

تنظیم خانواده وجمعیت

2

 

 

 

 

56

تربیت بدنی(1)

 

1

 

 

 

57

تربیت بدنی (2)

 

1

56

 

 

58

وصایای امام

1

 

 

 

 

59

آشنایی باقرآن

1

 

 

 

 

جمع:12واحد

60

61

اندیشه اسلامی (1)

 اندیشه اسلامی (2)

انسان دراسلام

 حقوق اجتماعی وسیاسی دراسلام

2درس ازاین گروه(4واحد) باید گذرانده شود

62

آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

 اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم)

 فلسفه اخلاق(باتکیه برمباحث تربیتی)

 عرفان عملی اسلام

1 درس از این گروه(2واحد) باید گذرانده شود

63

انقلاب اسلامی ایران

اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

 آشنایی باقانون اساسی ج.ا.ا

1 درس از این گروه(2واحد) باید گذرانده شود

64

تاریخ امامت

تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی

تاریخ تحلیلی صدراسلام

1 درس از این گروه(2واحد) باید گذرانده شود

65

تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

1 درس از این گروه(2واحد) باید گذرانده شود

جمع:12واحد

توجه:1- دروس پیش دانشگاهی پیش نیاز درسی نمی باشند اما گذراندن آنها اجباریست.

2-مسئولیت‌‌عدم‌ رعایت پیش نیاز- هم نیاز- سقف مجازانتخاب واحد وسایر ضوابط آموزشی بر عهده دانشجو می باشد لذاباتوجه به امکان وجودنقص درنرم افزار درزمان انتخاب واحد دقت بیشتر ضروری است.

3-مدت مجاز تحصیل دردوره کارشناسی 6 سال وحداقل معدل کل

جهت کسب مدرک 12 می باشد.

4-به منظور جلوگیری از حذف دروس پیشنهاد می شود که دروس را به ترتیب ردیف برداشته  ودرصورت عدم قبولی حتما درترم بعد انتخاب نمایید. 

                 

 

لیست دروس دوره مهندسی شیمی (کلیه گرایشها)

ترم پیشنهادی

نظری

عملی عملی

1

آشنایی بامهندسی شیمی

2

 

 

 

1

2

ریاضی عمومی  (1)

3

 

 

 

1

3

شیمی عمومی مهندسی شیمی

3

 

 

 

1

4

فیزیک (1)

3

 

 

2

1

5

برنامه نویسی کامپیوتر

3

 

 

 

2

6

موازنه انرژی ومواد

4

 

 

 

2

7

معادلات دیفرانسیل

3

 

2

 

2

8

ریاضی عمومی (2)

3

 

2

 

2

9

آز-فیزیک(1).-مکانیک

 

1

 

4

2

10

شیمی آلی مهندسی شیمی

3

 

3

 

2

11

کارگاه نرم افزارمهندسی

 

1

5

 

3

12

ریاضی مهندسی

3

 

7و8

 

3

13

مکانیک سیالات(1)

3

 

6

12

3

14

ترمودینامیک مهندسی شیمی (1)

3

 

 

7

3

15

فیزیک(2)

3

 

4

 

3

16

آز-شیمی عمومی مهندسی شیمی

 

1

3

 

3

17

نقشه کشی صنعتی

1

1

 

 

3

18

کارگاه عمومی

 

1

 

 

3

19

محاسبات عددی

2

 

5و7

 

4

20

انتقال حرارت(1)

3

 

13

 

4

21

ترمودینامیک مهندسی شیمی (2)

3

 

14

 

4

22

شیمی فیزیک

3

 

 

21

4

23

استاتیک ومقاومت مصالح

3

 

4

 

4

24

آز-فیزیک(2).-الکتریسیته

 

1

 

15

4

25

آز-شیمی آلی مهندسی شیمی

 

1

10

 

4

26

انتقال حرارت(2)

3

 

20

 

5

27

انتقال جرم

3

 

20

 

5

28

آز-مکانیک سیالات

 

1

13

 

5

29

مکانیک سیالات(2)

2

 

13

 

5

30

آز-شیمی فیزیک

 

1

 

22

5

31

شیمی تجزیه

3

 

3

 

5

32

عملیات واحد(1)

3

 

21و27

 

6

33

سینتیک وطرح راکتور

4

 

27

 

6

34

کاربردریاضیات درمهندسی شیمی

3

 

27

 

6

35

آز –انتقال حرارت

 

1

20

 

6

36

آز شیمی تجزیه

 

1

 

31

6

37

کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی

 

1

5و19و32

 

7

38

عملیات واحد(2)

3

 

32

 

7

39

اقتصادطرح مهندسی

3

 

 

33و38

7

40

کنترل فرآیندها(1)

3

 

 

32

7

41

آز عملیات واحد

 

1

32

 

8

42

کنترل فرآیندها(2)

2

 

40

 

8

43

آز-کنترل فرآیندها

 

1

40

 

 

44

پروژه

 

3

40

/ 0 نظر / 18 بازدید