دینامیک سیالات محاسباتی(CFD).حل معادلات ناویه – استوکس تراکم ناپذیر بر روی شبکه

  حل معادلات ناویه – استوکس تراکم ناپذیر بر روی شبکه نامنظم

قسمت اول: گسسته سازی معادله ژنریک جریان
                                                                                                 محسن لاهوتی
Solving incompressible Navier - Stokes equations on unstructured mesh                                                Part I: Discretization of the generic equation                                        By: Mohsen Lahooti

 

دریافت  فایل آموزش

منبع:گروه دینامیک سیالات محاسباتی صنعتی اصفهان

/ 0 نظر / 7 بازدید