گروه های مهندسی شیمی دانشگاه های دولتی
ساعت ۳:٥٤ ‎ق.ظ روز ۳۱ امرداد ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

 

اعضاء هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه اراک                                                         web site:www.araku.ac.ir

ردیف

نام خانوادگی

نام

تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

Email

تلفن

تلفن همراه

1

امانی

حسین

کوره ها- مدلسازی و شبیه سازی احتراق- طراحی مبدل های حرارتی- انرژی های تجدیدپذیر- انرژی های تجدیدناپذیر- دینامیک سیالات محاسباتی

Hosni_amani@yahoo.com

08612232339

09173637917

2

براتی

ابوالفضل

نانو کامپوزیت ها- نانوفیلترها- مهندسی پلیمریزاسیون- شیمی و سنتز پلیمرها- صنایع بالادستی نفت (ازدیاد برداشت)

A_barati@araku.ac.ir

08612777401

الی 4

داخلی 258

09122616920

3

جودکی

عزت اله

طراحی ایمنی- کریستالیزاسیون- غشاءها- ساخت یا سنتز

e.joudaki@ippi.ac.ir

 

09183614535

4

فضلعلی

علیرضا

فرایندهای فوق بحرانی- ترمودینامیک تشکیل WAXو آسفالتین- نانو سیالات- دینامیک سیالات محاسباتی

A_fazlali@araku.ac.ir

08612232813 الی 4

09188614867

5

مروجی

مصطفی

سیالات چندفازی-جریان سیال در محیط های متخلخل- دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)، دینامیک گازها

m-moravaji@araku.ac.ir

02188369585

09126494274

6

مطهری

کاظم

برج تقطیر- جابجایی اجباری- طراحی مبدل های حرارتی-  واکنش های کاتالیستی- واکنش های غیر کاتالیستی

kmotahari@yahoo.com

08652228792

09181650454

7

مقدسی

عبدالرضا

تکنولوژی Pinch- غشاءها- نانوسیالات- سینتیک و طراحی راکتورهای هموژن (تکفاز) و هتروژن (چندفاز)

A-moghadassi@aroku.ac.ir

08612232813

08612232814

08612248600

09181611606

نشانی: اراک, خیابان شریعتی, روبروی فرمانداری, دانشگاه اراک, دانشکده فنی و مهندسی, گروه مهندسی شیمی

  تلفن: 2225946-0861  
دورنگار:2225946-0861

برای دیدن بقیه گروه ها به ادامه مطلب مراجعه کنید.


اعضاء هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه اراک                                                         web site:www.araku.ac.ir

ردیف

نام خانوادگی

نام

تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

Email

تلفن

تلفن همراه

1

امانی

حسین

کوره ها- مدلسازی و شبیه سازی احتراق- طراحی مبدل های حرارتی- انرژی های تجدیدپذیر- انرژی های تجدیدناپذیر- دینامیک سیالات محاسباتی

Hosni_amani@yahoo.com

08612232339

09173637917

2

براتی

ابوالفضل

نانو کامپوزیت ها- نانوفیلترها- مهندسی پلیمریزاسیون- شیمی و سنتز پلیمرها- صنایع بالادستی نفت (ازدیاد برداشت)

A_barati@araku.ac.ir

08612777401

الی 4

داخلی 258

09122616920

3

جودکی

عزت اله

طراحی ایمنی- کریستالیزاسیون- غشاءها- ساخت یا سنتز

e.joudaki@ippi.ac.ir

 

09183614535

4

فضلعلی

علیرضا

فرایندهای فوق بحرانی- ترمودینامیک تشکیل WAXو آسفالتین- نانو سیالات- دینامیک سیالات محاسباتی

A_fazlali@araku.ac.ir

08612232813 الی 4

09188614867

5

مروجی

مصطفی

سیالات چندفازی-جریان سیال در محیط های متخلخل- دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)، دینامیک گازها

m-moravaji@araku.ac.ir

02188369585

09126494274

6

مطهری

کاظم

برج تقطیر- جابجایی اجباری- طراحی مبدل های حرارتی-  واکنش های کاتالیستی- واکنش های غیر کاتالیستی

kmotahari@yahoo.com

08652228792

09181650454

7

مقدسی

عبدالرضا

تکنولوژی Pinch- غشاءها- نانوسیالات- سینتیک و طراحی راکتورهای هموژن (تکفاز) و هتروژن (چندفاز)

A-moghadassi@aroku.ac.ir

08612232813

08612232814

08612248600

09181611606

نشانی: اراک, خیابان شریعتی, روبروی فرمانداری, دانشگاه اراک, دانشکده فنی و مهندسی, گروه مهندسی شیمی

  تلفن: 2225946-0861  
دورنگار:2225946-0861

 

 

 

اعضاء هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه اصفهان                                     web site:www.ui.ac.ir

ردیف

نام خانوادگی

نام

تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

Email

تلفن

تلفن همراه

1

آقامیری

سید فؤاد

ترمودینامیک محلول های غیرایده آل- استخراج مایع-مایع – رفتارهای فازی- انرژی و محیط زیست-

aghamiri@petr.ui.ac.ir

03117932682

09131265349

2

بهشتی

مسعود

بیوتکنولوژی نفت- فروشویی زیستی- زیست فرایندها

m.behshti@eng.ui.ac.ir

03117932678

09133141739

3

توکلی

تورج

هدایت- انرژی های نوین- انرژی های تجدیدپذیر- سیالات نیوتونی- سیالات غیرنیوتونی

ttavakoli@eng.ui.ac.ir

03117932682

09133133121

4

حاتمی پور

محمدصادق

استخراج از جامد- خشک کن- سیستمهای فوق بحرانی- انرژی های تجدیدپذیر- مطالعات امکان سنجی

hatami@eng.ui.ac.ir

03117932679

03117932881

09131286355

5

رحیمی

امیر

آلودگی هوا و کنترل آن

rahimi@eng.ui.ac.ir

03117932632

09132149847

6

سلیمانی نظر

علیرضا

ترمودینامیک تشکیل WAXو آسفالتین- کریستالیزاسیون- جذب سطحی- سیالات غیرنیوتونی

asolaimany@eng.ui.ac.ir

03117932678

09133034331

7

سیدین آزاد

فخرالسادات

غربال های مولکولی- واکنش های کاتالیستی- آلودگی هوا و کنترل آن- سینتیک و راکتور

fsazad@eng.ui.ac.ir

03117932688

03116680331

09131065399

8

طلایی

محمدرضا

جذب سطحی- مهندسی انتقال و توزیع گاز- آلودگی هوا و کنترل آن- دینامیک سیالات محاسباتی

mrtalaie@eng.ui.ac.ir

03117932632

09173133323

9

غزالی

میر نادر

بیوتکنولوژی غذایی- بیوتکنولوژی محیط زیست

ghazali@uoguelph.ca

-

-

10

نوارچیان

امیرحسین

نانوکامپوزیت ها- رئولوژی پلیمرها- مهندسی پلیمریزاسیون-          پلی یورتان ها

navarchian@eng.ui.ac.ir

03117932678

09131137110

نشانی:اصفهان, دروازه شیراز, خیابان هزارجریب, دانشگاه اصفهان, دانشکده فنی و مهندسی, گروه مهندسی شیمی

تلفن: 7932679-0311

دورنگار: 7932675-0311

 

 

 

اعضاء هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه امام حسین                                 web site:www.ihu.ac.ir

ردیف

نام خانوادگی

نام

تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

Email

تلفن

تلفن همراه

1

بزاز

عبدالرحیم

رئولوژی پلیمرها- شیمی و سنتز پلیمرها- فیزیک و خواص ترمودینامیکی پلیمرها-رنگ و رزین

abazaz@ihu.ac.ir

02177313983

091226131332

2

جمالی

علی اکبر

دینامیک گازها- سوخت و کوره ها- مهندسی انتقال و توزیع گاز- مواد نوساختار

Jamalis5@gmail.com

ajamali@ihu.ac.ir

02177313983

09123049381

3

دهنوی

محمدعلی

دینامیک سیالات  محاسباتی- سیالات چند فازی و CFD- جابه جایی و هدایت – طراحی مبدل های حرارتی

mdehnavi@ihu.ac.ir

02177313983

09123900488

4

سمنانی رهبر

مجتبی

 خشک کن – تبخیر – تقطیر- ترمودینامیک برگشت نا پذیر

msrahbar@yahoo.com

02177313983

09121055158

5

صابر

کاظم

پیشرانه ها- آنالیز خوردگی - سیالات نیوتنی – اختلاط(Mixing)

ksaber@ihu.ac.ir

02177313983

-

6

غفوری

مرتضی

ترمودینامیک محلولهای پلیمری- : آلیاژ و کامپوزیت ها- فیزیک و خواص ترمودینامیکی پلیمرها- نانو فیلترها

M_ghafori@aut.ac.ir

Mghafori@ihu.ac.ir

02177313983

09123274709

7

غلامی

محمد

مواد منفجره- طراحی مبدلهای حرارتی- مهندسی پلیمریزاسیون – فیزیکی و خواص ترمودینامیکی

mgholami@ihu.ac.ir

mgholami1@yahoo.com

-

-

نشانی:تهران, بزرگراه شهید بابایی, دانشگاه امام حسین, دانشکده علوم و مهندسی, گروه مهندسی شیمی

تلفن: 77313983-021

دورنگار: 77314120-021

 

 

 

اعضاء هیئت علمی بخش مهندسی شیمی- دانشگاه شهید باهنر کرمان                       web site:www.uk.ac.ir

ردیف

نام خانوادگی

نام

تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

Email

تلفن

تلفن همراه

1

سلطانی

عطااله

آلودگی هوا- جذب سطحی- جابجایی اجباری- CFD

a.soltani@mail.uk.ac.ir

03412114041 الی7 داخلی385

09133435504

2

شفیعی

مهین

روش های ازدیاد برداشت- رفتارهای فازی- تصفیه آب- استخراج مایع- مایع

m.schaffie@web.de

03412114041 الی7 داخلی382

09131417633

3

صرافی

امیر

استخراج از جامد- استخراج مایع- مایع- اختلاط- مطالعات امکان سنجی

sarafi@mail.uk.ac.ir

03412114041 الی7 داخلی386

09131416914

4

فضائلی پور

محمدحسن

بیوتکنولوژی آنزیم ها- بیوتکنولوژی نفت- بیوتکنولوژی تولید فراورده های بیولوژیک- زیست فرایندها

fazaelipoor@yahoo.com

03412114041 الی7 داخلی388

09133551807

5

محبی

علی

مهندسی مخازن- آلودگی هوا و کنترل آن- مدلسازی آلودگی هوا- CFD

Amohebbi2002@yahoo.com

03412114041 الی7 داخلی380

09133417499

6

مرادی

علی

ترمودینامیک محلولهای پلیمری- خشک کن- رئولوژی سیالات

Alimoradi2006@yahoo.com

03412114041 الی7 داخلی380

09121097465

7

هاشمی پوررفسنجانی

حسن

پیش ران ها- جذب سطحی- واکنش های غیر متجانس- ساخت در مقیاس نانو

hashemipur@yahoo.com

03412114041 الی7 داخلی398

09133412939

نشانی:کرمان, بلوار جمهوری اسلامی, دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده فنی و مهندسی, بخش مهندسی شیمی

تلفن: 2114041-0341

دورنگار: 2118298-0341

 

 

اعضاء هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه تبریز                             website:www.tabrizu.ac.ir

ردیف

نام خانوادگی

نام

تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

Email

تلفن

تلفن همراه

1

حسینی

سید حسین

فرآیند های پلیمریزاسیون- رئولوژی 

h.hosseini@tabrizu.ac.ir

04113393358

-

2

رضوی

سید اسماعیل

سیالات- CFD

-

04113392477

-

3

سید محمودی

سید محمود

ترمودینامیک 

s_mahmoudi@tabrizu.ac.ir

04113393487

-

4

فرضی

علی

 کنترل فرآیند- شبیه سازی

ali_farzi@yahoo.com

04113393158

-

5

کریمی

افضل

بیوتکنولوژی

afzalkarimi@yahoo.com

04113393147

-

6

نیایی

علیقلی

مهندسی شیمی فرآیند- طراحی راکتور- شبیه سازی

a_niaei@tabrizu.ac.ir

4113393076

09144157015

نشانی:تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی, گروه مهندسی شیمی

تلفن: 3340191-0411

دور نگار: 3340191-0411

 


اعضاء هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه تربیت مدرس               web site:www.modares.ac.ir

ردیف

نام خانوادگی

نام

تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

Email

تلفن

تلفن همراه

1

امید خواه

محمدرضا

انرژی های تجدید ناپذیر- انرژی و محیط زیست- تکنولوژی pinch- کاهش ضایعات

omidkhah@modares.ac.ir

88011001

داخلی 3334

09121013390

2

پهلوانزاده

حسن

ترمودینامیک فرایندهای گازی- خشک کن- محیطهای متخلخل- رفتارهای فازی- کنترل بهینه

pahlavzh@modares.ac.ir

88011001

داخلی 3312

09121594658

3

توفیقی

جعفر

واکنشهای غیرکاتالیستی- راکتورهای ایده آل و غیر ایده آل- راکتورهای هموژن و هتروژن- سینتیک و راکتور

towfighi@modares.ac.ir

88011001

داخلی 3311

09122197906

4

حق طلب

علی

ترمودینامیک محلولهای پلیمری- ترمودینامیک محلولهای الکترولیتی- ترمودینامیک محلولهای غیرایده آل- رئولوژی پلیمرها

-

-

-

5

رزاقی کاشانی

مهدی

شکل دهی پلیمرها- آلیاژها و کامپوزیت ها- خواص مهندسی پلیمرها- نانوکامپوزیت ها

mehdi.razzaghi@modares.ac.ir

8801001

داخلی3336

09125582810

6

زرین قلم

عبدالصمد

سوخت ها- آلودگی هوا- مدلسازی و شبیه سازی احتراق- آنالیز ریسک- مطالعات HAZOP

Zarrin@modaress.ac.ir

88011001

داخلی 3327

09125987102

7

سمسارزاده

محمدعلی

مهندسی پلیمریزاسیون- شیمی و سنتز پلیمرها- فیزیک و خواص ترمودینامیکی پلیمرها- پلی یورتان ها

semsarzadeh@modares.ac.ir

88011001

داخلی 3139

-

8

 شجاع‌الساداتی

سید عباس

نانوبیوتکنولوژی- بیوتکنولوژی محیط زیست- بیوتکنولوژی تولید فراورده های بیولوژیک- فروشویی زیستی

Shoja_sa@modares.ac.ir

88011001

داخلی 3341

09121300501

9

صدر عاملی

مجتبی

هدایت- طراحی مبدل های حرارتی- انرژی و محیط زیست- شبیه سازی طراحی و مدلسازی در نانو

-

-

-

10

فامیلی

محمد حسین نوید

رئولوژی پلیمرها- شکل دهی پلیمرها- آلیاژو کامپوزیت ها- مهندسی پلیمریزاسیون

nfemili@modares.ac.ir

88011001

داخلی 3510

09121021843

11

کریم زاده

رامین

کوره ها- واکنشهای کاتالیستی- واکنشهای غیرکاتالیستی-

ramin@modares.ac.ir

88011001

داخلی 3315

-

12

کوکبی

مهرداد

شکل دهی پلیمر- آلیاژ و کامپوزیت ها- نانو کامپوزیت ها

mehrir@modares.ac.ir

88011001

داخلی 3330

09127100652

13

گلشن ابراهیمی

نادره

رئولوژی پلیمرها- آلیاژ و کامپوزیت ها- خواص مهندسی پلیمرها- پلیمرهای پزشکی- بازیافت پلیمرها

ebrahim@modares.ac.ir

88011001

داخلی 3342

-

14

معدل

همایون

شیمی و سنتز پلیمرها- فیزیک و خواص ترمودینامیکی پلیمرها

hxmio@modares.ac.ir

88011001

داخلی 3383

09121040885

15

منطقیان

مهرداد

آلودگی هوا- آنالیز کمی ریسک- روش های ازدیاد برداشت- کریستالیزاسیون- ساخت در مقیاس نانو

Manteghi@modares.ac.ir

88011001

داخلی 3333

09121482974

16

نصرتی

محسن

ترمودینامیک محلولهای الکترولیتی- بیوترمودینامیک- ترمودینامیک برگشت ناپذیر- تصفیه فاضلاب

mnosrati20@modares.ac.ir

88011001

داخلی 3313

09122180698

17

هاشمی نجف آبادی

سمیره

مهندسی سوخت و ساز- زیست فرآیند- سامانه های نوین دارورسانی- مهندسی بافت- تصفیه آب

samhasnaj@yahoo.com

88011001

داخلی3803

 

09125584513

18

واشقانی  فراهانی

ابراهیم

زیست فرایندها- مهندسی بافت- سامانه های نوین دارورسانی- پلیمرهای پزشکی

evf@modares.ac.ir

88011001

داخلی 3338

09126444076

19

وفایی

محسن

ترمودینامیک تشکیل WAXو آسفالتین- ترمودینامیک محلولهای غیرایده آل- روش های ازدیاد برداشت- رفتارهای فازی

vafaiesm@modares.ac.ir

 88011001

3973 , 3979

-

نشانی:تهران, تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و دکتر چمران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده فنی و مهندسی, بخش مهندسی شیمی

تلفن: 88332900-021

دورنگار: 82883381-021

 

 

 

اعضاء هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه تهران                              web site:www.eng.ut.ac.ir

ردیف

نام خانوادگی

نام

تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

Email

تلفن

تلفن همراه

1

ابوالحمد

گیتی

واکنش های کاتالیستی- ساخت یا سنتز- تعیین مشخصات- سینتیک و راکتور

abolhamd@ut.ac.ir

02161113076

09121013260

2

ابوالقاسمی

حسین

ترمودینامیک فرایندهای فوق بحرانی- کنترل هوشمند- استخراج مایع-مایع – برج استخراج- سیستمهای فوق بحرانی

hoab@ut.ac.ir

02166967791

02182064330

-

3

آرون

محمدعلی

محاسبات تعادلی سیستمهای هیدروکربنی (PVT)- استخراج مایع-مایع – برج استخراج- خشک کن

m_a_aroon@yahoo.com

02166957780

-

4

   اسماعیلی

محمد

مواد نانوساختار- برج تقطیر- تقطیر- سینتیک و راکتور

esmaili@ut.ac.ir

02161113070

09121304424

5

ایوانی

جواد

استخراج مایع-مایع – جذب سطحی- تصفیه فاضلاب- خوردگی دمای بالا

Eyvani_javad@yahoo.com

02161113218

09122020086

6

بهرامیان

علیرضا

محاسبات تعادلی سیستمهای هیدروکربنی (PVT)- ترمودینامیک محلولهای غیرایده آل- ترمودینامیک در حضور آثار سطحی-         روش های ازدیاد برداشت

abahram@ut.ac.ir

02188333058

-

7

بهمنیار

حسین

استخراج از جامد- استخراج مایع-مایع – برج تقطیر- برج استخراج- تقطیر

hbahmany@ut.ac.ir

02161112213

-

8

پازنده

حسین

صنایع روغن- حفاظت کاتدی

hpazand@chamrau.ut.ac.ir

02122010116

09125500141

9

پنجه شاهی

محمدحسن

تکنولوژی Pinch- طراحی مبدل های حرارتی- انرژی های تجدیدپذیر- انرژی و محیط زیست

mhpanj@ut.ac.ir

02166957788

09121875562

10

ترابی انگجی

محمود

نانوکامپوزیت ها- روش های ازدیاد برداشت- سینتیک و راکتور- مهندسی پلیمریزاسیون

mtorabi@ut.ac.ir

02161112203

02161112856

09122978240

11

جعفری

سید حسن

نانوکامپوزیت ها- آلیاژ و کامپوزیت ها- شیمی و سنتز پلیمرها- خواص مهندسی پلیمرها

shjafari@ut.ac.ir

02161112857

09122185418

12

جلالی فراهانی

فرهنگ

ترمودینامیک محلولهای غیرایده آل- محاسبات تعادلی سیستمهای هیدروکربنی (PVT)

fjalali@ut.ac.ir

02188632975

09121875562

13

حبیبی

علی

مهندسی پلیمریزاسیون- شیمی و سنتز پلیمرها- خواص مهندسی پلیمرها- پلیمرهای پزشکی (پلیمرهای زیست سازگار)- روش های مونت کارلو

-

02161112203

-

14

حقیقی

منوچهر

مهندسی حفاری- مهندسی اکتشاف- مهندسی تولید نفت- مهندسی مخازن- روش های ازدیاد برداشت

haghighi@ut.ac.ir

02166498982

09161187830

15

حلاجی ثانی

احمد

سیستم های فوق بحرانی- محیطهای متخلخل- رئولوژی سیالات- صنایع روغن

Ahmad_hallajisani@yahoo.com

02122126916

09122497328

16

حمیدی

علی اصغر

کوره ها- جابجایی اجباری- طراحی مبدل های حرارتی- هدایت

aahamidi@ut.ac.ir

02166112203

09121134169

17

خدادادی

عباسعلی

واکنش های کاتالیستی- مواد نانوساختار- آلودگی هوا و کنترل آن- ساخت یا سنتز

khodadad@ut.ac.ir

02166967792

09123875279

18

خدیو پارسی

پریسا

استخراج مایع-مایع – برج تقطیر- برج استخراج- سامانه های نوین دارورسانی

kparsi@ut.ac.ir

02161112183

09122185520

19

خیرخواه

داود

سیالات چندفازی- جریان سیال در محیط های متخلخل- مهندسی حفاری و مخازن- مهندسی انتقال و توزیع گاز- دینامیک گاز ها

-

02161112203

-

20

رضائیان

ایرج

کنسروها و آبمیوه ها- آلیاژ و کامپوزیت ها- شیمی و سنتز پلیمرها- پلی یورتان ها- رنگ و رزین

rezaeian@ut.ac.ir

02161112247

09122057708

21

زاهدی

چنگیز

کاهش ضایعات- غشاءها- تصفیه آب- تصفیه فاضلاب

chzahedi@ut.ac.ir

02188002676

09122137101

22

ستوده قره باغ

رحمت

سیالات چندفازی- صنایع قند- سامانه های نوین دارورسانی- دینامیک سیالات محاسباتی- الگوریتم های تکاملی

sotudeh@ut.ac.ir

02166967797

-

23

شریعتی نیاسر

مجتبی

مشخصات سازی در مقیاس نانو- مواد نانوساختار- برج تقطیر- برج استخراج- سیستم های فوق بحرانی- جابجایی اجباری- طراحی مبدل های حرارتی- جابجایی آزاد- نانوسیالات

mshariat@ut.ac.ir

02166957785

09121120924

24

صدر

افسانه

جابجایی اجباری- هدایت- تابش- طراحی مبدل های حرارتی

asadr@ut.ac.ir

02188003229

-

25

صراف زاده

محمد حسین

بیوتکنولوژی نفت- بیوتکنولوژی محیط زیست- بیوتکنولوژی تولید فراورده های بیولوژیک- صنایع روغن

sarrafzdh@ut.ac.ir

02613511537

09126614756

26

طالبی زاده رفسنجانی

علیرضا

اختلاط (mixing)- واکنش های کاتالیستی- راکتورهای هموژن (تکفاز) و هتروژن (چندفاز)

atalebi@ut.ac.ir

02166957780

02166957786

09121594410

27

عدالت

محسن

ترمودینامیک تشکیل WAXو آسفالتین- محاسبات تعادلی سیستمهای هیدروکربنی (PVT)- هدایت- طراحی مبدلهای حرارتی- جابجایی آزاد- سیالات چندفازی- روش های ازدیاد برداشت

medalat@ut.ac.ir

iranedalat@yahoo.com

02161112855

09121487099

28

فاطمی

شهره

غربال های مولکولی- سیستم های فوق بحرانی- جذب سطحی- واکنش های کاتالیستی- راکتورهای هموژن (تکفاز) و هتروژن (چندفاز)

shfatemi@ut.ac.ir

02161112229

09122079745

29

فاطمی

سیدحسن

بیوتکنولوژی غذایی- لبنیات- صنایع روغن- کنسروها و آبمیوه ها

hfatemi@ut.ac.ir

02161112196

-

30

قربانیان

سهرابعلی

برج استخراج- جذب سطحی- غشاءها- جذب روی جامد

ghorban@ut.ac.ir

02161112187

09123456155

31

قماشچی

طلعت

نانوکامپوزیت ها- غشاءها- لبنیات- تصفیه فاضلاب

talatgh@ut.ac.ir

02161112223

09123080563

32

کفاشی

بابک

رئولوژی پلیمرها- شکل دهی پلیمرها- فیزیک و خواص ترمودینامیکی پلیمرها- خواص مهندسی پلیمرها

kaffashi@ut.ac.ir

02166967789

02161112189

09123787182

33

محمدی روشنده

جمشید

شیمی و سنتز پلیمرها- آلیاژ و کامپوزیت ها- پلیمرهای پزشکی (پلیمرهای زیست سازگار)

roshandeh@ut.ac.ir

01824652601

01824653268

09111810131

34

مرتضوی

یداله

مواد نانوساختار- واکنش های غیرمتجانس- آلودگی هوا و کنترل آن- ساخت یا سنتز

mortazav@ut.ac.ir

02166967793

09121487050

35

مستوفی

نوید

CFD- اختلاط (mixing)- راکتورهای ایده آل و غیرایده آل- راکتورهای هموژن (تکفاز) و هتروژن (چندفاز)

mostoufi@ut.ac.ir

02166967797

09122058215

36

مطهری

سیامک

آلیاژ و کامپوزیت ها- خواص مهندسی پلیمرها

smotahari@ut.ac.ir

02161112191

09122239329

37

منتظر رحمتی

محمد مهدی

برج تقطیر- برج استخراج- خشک کن- جذب سطحی

mrahmati@ut.ac.ir

02161113217

-

38

مهرنیا

محمدرضا

نانوفیلترها- بیوتکنولوژی نفت- بیوتکنولوژی محیط زیست- زیست فرایندها

mmehrnia@ut.ac.ir

02166967790

09122972457

39

موسویان

سیدمحمدعلی

ترمودینامیک در حضور آثار سطحی- جذب- استخراج مایع-مایع – راکتورهای ایده آل و غیرایده آل

moosavian@yahoo.com

02161112303

09125333244

40

هاشمی آغچه بدی

سید جلال الدین

خشک کن- جابجایی اجباری- مطالعات اقتصادی طرح کارخانجات- تبخیرکننده ها

jhashemi@ut.ac.ir

02161113433

-

41

وطنی

علی

سیالات چندفازی- عملیات رطوبت زنی- مهندسی انتقال و توزیع گاز- مهندسی بهره برداری

avatani@ut.ac.ir

02166967796

02161112197

09122876524

نشانی:تهران, خیابان انقلاب اسلامی, دانشگاه تهران, دانشکده فنی و مهندسی, گروه مهندسی شیمی

تلفن: 61112203-021

دورنگار: 66957784-021

 

 

 

اعضاء هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه خلیج فارس                                   web site:www.pgu.ir

ردیف

نام خانوادگی

نام

تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

Email

تلفن

تلفن همراه

1

ایزدپناه

امیرعباس

ترمودینامیک فرآیندهای گازی- محاسبات تعادلی سیستمهای هیدروکربنی- ترمودینامیک پیوسته

Izadpanah@pgu.ac.ir

07714540376

4222169-0771

 -

2

رهیده

حسین

جابجایی اجباری- تابش- هدایت- جابجایی آزاد

hrahideh@yahoo.com

07714540376

07714222160

 -

3

عصفوری

شهریار

ترمودینامیک محلولهای الکترولیتی- ترمودینامیک محلولهای غیرایده آل- نانو بیوتکنولوژی- سامانه های نوین دارورسانی

osfouri@pgu.ac.ir

07714540376

07714222174

09122890180

4

لک

احمد

معادلات حالت – آنالیز ریسک- آنالیز کمی ریسک

Ahmad_lak@pgu.ac.ir

4540376-0771

4222170-0771

5

مفرحی

مسعود

ترمودینامیک فرایندهای فوق بحرانی- جذب سطحی- جذب روی جامد- غربال های مولکولی

mofarahi@pgu.ac.ir

07714540376

07714222192

 -

6

هاشمی فرد

سید عبداللطیف

ترمودینامیک فرایندهای گازی- محاسبات تعادلی هیدروکربنی- غشاءها- رفتارهای فازی- سیالات چندفازی

salhashemifard@pgu.ac.ir

07714540376

07714222167

09177119460

نشانی:بوشهر, دواس, دانشگاه خلیج فارس, دانشکده فنی و مهندسی, گروه مهندسی شیمی

تلفن: 4540376-0771

دورنگار: 4540376-0771

 

 

 

اعضاء هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه رازی کرمانشاه                     website:www.razi.ac.ir

ردیف

نام خانوادگی

نام

تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

Email

تلفن

تلفن همراه

1

احمدی

مجتبی

نانو بیوتکنولوژی

 

08314274536

09123879583

2

بهین

جمشید

راکتورهای ایده آل و غیرایده آل- عملیات رطوبت زنی- مطالعات اقتصادی طرح کارخانجات- صنایع سلولزی (خمیرکاغذ)

behin@razi.ac.ir

jamshid_behin@yahoo.com

08314274536

09183313234

3

حسینی

فخرالسادات

بیوتکنولوژی آنزیم ها- بیوتکنولوژی غذایی- بیوتکنولوژی تولید فراورده های بیولوژیک- سامانه های نوین دارورسانی

hosseini@razi.ac.ir

08314274536

09122791518

4

رجبی

لاله

نانوکامپوزیت ها- شکل دهی پلیمر- آلیاژ و کامپوزیت ها- شیمی و سنتز پلیمرها

lrajabi@razi.ac.ir

08314274530

09188398818

5

رحیم پور

فرشاد

بیوترمودینامیک- نانوبیوتکنولوژی- زیست فرایندها- استخراج مایع- مایع – بهینه سازی

f_rahimpour@razi.ac.ir

f_rahimpour65@yahoo.com

08314274536

الی 38

09183308723

6

رحیمی

مسعود

مدلسازی و شبیه سازی احتراق- دینامیک سیالات محاسباتی- CFD- اختلاط

masoudrahimi@yahoo.com

08314274530

09181323874

7

زاهدی

غلامرضا

جذب از گاز- الگوریتم های تکاملی

grzahedi@yahoo.com

08314274536

09183591710

8

شریف نیا

شهرام

واکنشهای کاتالیستی- راکتورهای هموژن و هتروژن- جذب روی جامد- نانوفتونیک ها

sharif@razi.ac.ir

ssharif_99@yahoo.com

08314274536

09183582523

9

مدائنی

سیدسیاوش

غشاءها- نانوفیلترها

smadaeni@yahoo.com

08314274536

09122045410

10

مرادی

غلامرضا

محاسبات تعادلی سیستمهای هیدروکربنی- ساخت یا سنتز- تعیین مشخصات- سینتیک و راکتور

gmoradi@razi.ac.ir

moradi_m@yahoo.com

08314274536

09123895988

نشانی:کرمانشاه, طاق بستان, دانشگاه رازی کرمانشاه, دانشکده فنی و مهندسی, گروه مهندسی شیمی

تلفن: 4274536-0831

دورنگار: 4274542-0831

 

 

 

اعضاء هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه سمنان                              web site:www.semnan.ac.ir

ردیف

نام خانوادگی

نام

تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

Email

تلفن

تلفن همراه

1

حقیقی اصل

علی

برج استخراج- تقطیر- استخراج مایع- مایع – تکنولوژی pinch

ahaghighi@semnan.ac.ir

02313334201

09121885674

2

خوش اندام

بهنام

مدلسازی و شبیه سازی احتراق- واکنش های غیرکاتالیستی- تقطیر- دینامیک سیالات محاسباتی

bkh@engineer.com

02313334201

09125466376

3

لطف اللهی

محمدنادر

ترمودینامیک محلولهای الکترولیتی- ترمودینامیک فرایندهای فوق بحرانی- روش های ازدیاد برداشت- طراحی مفهومی فرایندهای معدنی

mnlotfollahi@yahoo.com

02313334201

09123302856

4

هرمزی

فرامرز

دینامیک سیالات محاسباتی- سیالات چندفازی- CFD- اختلاط

fhormozi@semnan.ac.ir

02313334201

09123930495

5

ورامینیان

فرشاد

محاسبات تعادلی سیستمهای هیدروکربنی- هدایت- مهندسی انتقال و توزیع گاز- الگوریتم های تکاملی -

fvaraminian@semnan.ac.ir

02313334201

09121316940

نشانی:سمنان – پردیس شماره یک دانشگاه سمنان, دانشکده فنی و مهندسی, گروه مهندسی شیمی

تلفن: 3334201-0231

دورنگار: 3331623-0231

 

 

 

اعضاء هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه سیستان و بلوچستان              website:www.usb.ac.ir

ردیف

نام خانوادگی

نام

تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

Email

تلفن

تلفن همراه

1

آتشی

حسین

واکنش های کاتالیستی- واکنش های غیرکاتالیستی- راکتورهای ایده آل و غیرایده آل- راکتورهای هموژن (تکفاز) و هتروژن (چندفاز)

hateshy@hamoon.usb.ac.ir

05412413739

09121193366

2

جبار

حسین

سیالات غیرنیوتونی- سیالات نیوتونی- رئولوژی سیالات- اختلاط (mixing)

h.jabbar@hamoon.usb.ac.ir

05412446251

الی 60

2201 , 2440

-

3

خرم

محمد

سیالات غیرنیوتونی- سامانه های نوین دارورسانی- مهندسی پلیمریزاسیون- پلیمرهای پزشکی (پلیمرهای زیست سازگار) 

Khorram_m@hamoon.usb.ac.ir

05412445981

الی 6

2440 , 2323

09173001463

4

رحیمی

رهبر

 تقطیر- جذب از گاز- جذب روی جامد دینامیک سیالات محاسباتی-

rahimi@hamoon.usb.ac.ir

05412445981

الی 6

2450 , 2244

09151419052

5

زاهدی فرد

علی اصغر

استخراج از جامد- کریستالیزاسیون- سیمان

zahedi@hamoon.usb.ac.ir

05412445981

داخلی 2704

09151411940

6

زیودار

مرتضی

محاسبات تعادلی سیستمهای هیدروکربنی (PVT)- برج تقطیر -جذب روی جامد- دینامیک سیالات محاسباتی

mortaza@hamoon.usb.ac.ir

05412430940

09153414268

7

شایسته

مسعود

تابش- سیلکون ها- تصفیه فاضلاب- آلودگی هوا و کنترل آن- صنایع قند

Shayesteh1340@hamoon.usb.ac.ir

05412446722

09151416721

8

شهرکی

فرهاد

کاهش ضایعات- تکنولوژی Pinch- جابجایی آزاد- دینامیک سیالات محاسباتی

fshahraki@hamoon.usb.ac.ir

05412426206

09153402765

9

صمیمی

عبدالرضا

نانوپزشکی- مواد نانوساختار- نانوبیوتکنولوژی- تصفیه آب

a.samimi@hamoon.usb.ac.ir

05412426202

09155430949

10

فرشچی تبریزی

فرشاد

مدلسازی و شبیه سازی احتراق- نانوکامپوزیت ها- مواد نانوساختار- مهندسی پلیمریزاسیون

farshchi@hamoon.usb.ac.ir

05412414119

09177065010

نشانی:زاهدان, دانشگاه سیستان و بلوچستان, دانشکده مهندسی شهید نیکبخت, گروه مهندسی شیمی

تلفن: 6- 2445981-0541

دور نگار:   2447092-0541

 

 

 

اعضاء هیئت علمی بخش مهندسی شیمی- دانشگاه شیراز                             web site:www.shirazu.ac.ir

ردیف

نام خانوادگی

نام

تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

Email

تلفن

تلفن همراه

1

اسلاملوئیان

رضا

طراحی مبدلهای حرارتی—کنترل غیرخطی- کنترل هوشمند- کنترل بهینه – دینامیک سیالات محاسباتی

eslamlo@succ.shirazu.ac.ir

07112303071

09177101839

2

اسماعیل زاده

فریدون

ترمودینامیک فرایندهای فوق بحرانی- ترمودینامیک تشکیلWAXو آسفالتین- مهندسی بهره برداری- مهندسی مخازن

esmaeil@shirazu.ac.ir

07112303071

09177135623

3

آیت اللهی

شهاب الدین

ترمودینامیک تشکیلWAXو آسفالتین- محیطهای متخلخل- مهندسی مخازن- روش های ازدیاد برداشت-

shahab@shirazu.ac.ir

07112303071

09171184379

4

جهانمیری

عبدالحسین

جذب گاز- الگوریتم‌های تکاملی- کنترل هوشمند- کنترل بهینه

jahanmir@shirazu.ac.ir

07112303071

09173154896

5

رئیسی

سونا

ترمودینامیک فرایندهای فوق بحرانی- محاسبات تعادلی سیستمهای هیدروکربنی- انرژی های تجدیدپذیر-

-

07112303071

-

6

رحیم پور

محمدرضا

واکنش های متجانس- واکنش های غیرمتجانس- واکنش های کاتالیستی- مهندسی انتقال و توزیع گاز- سینتیک و راکتور

rahimpor@shirazu.ac.ir

07112303071

09177139296

7

شریعتی

علیرضا

ترمودینامیک فرایندهای فوق بحرانی- ترمودینامیک تشکیلWAXو آسفالتین- محاسبات تعادلی سیستمهای هیدروکربنی- رفتارهای فازی- ترمودینامیک محلولها

shariati@shirazu.ac.ir

07112303071

-

8

طاهری انارکی

منصور

جابجایی اجباری- آلودگی هوا و کنترل آن- مدلسازی آلودگی هوا- انرژی و محیط زیست- جابه‌جایی اجباری

mtaheri@shirazu.ac.ir

07112303071

09173149510

9

علمداری

عبدالمحمد

تصفیه‌فاضلاب-تبخیرکننده‌ها- کریستالیزاسیون

alamdari@shirazu.ac.ir

07112303071

09171184316

10

فتحی کلجاهی

جمشید

برج تقطیر-جذب سطحی-سیستمهای آب فوق بحرانی-سیستمهای آب فوق داغ- واکنشهای غیرمتجانس

zeglda@shirazu.ac.ir

07112303071

09173181632

11

کریمی

غلامرضا

طراحی مبدلهای مبدلهای حرارتی-انرژی‌های تجدیدپذیر-‌سیالات چندفازی- سیالات نیوتنی-CFD

ghkarimi@succ.shirazu.ac.ir

07112303071

09173122994

12

مهران بد

نصیر

ترمودینامیک فرآیندهای گازی-انرژی‌های نوین-تصفیه آب –تصفیه فاضلاب-کنترل هوشمند

mehran@succ.shirazu.ac.ir

07112303071

09177184330

13

مولا

داریوش

خشک‌کن-جذب سطحی-بیوتکنولوژی محیطزیست-مهندسی انتقال و توزیع گاز-آلودگی هوا وکنترل آن

dmowla@shirazu.ac.ir

07112303071

09171115039

نشانی:شیراز, خیابان زند, دانشگاه شیراز, دانشکده فنی و مهندسی, بخش مهندسی شیمی

      تلفن: 2303071-0711        

دورنگار: 6287294-0711

 

 

 

اعضاء هیئت علمی گروه مهندسی گاز- دانشگاه صنعت نفت اهواز                         web site:www.put.ac.ir

ردیف

نام خانوادگی

نام

تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

Email

تلفن

تلفن همراه

1

آقاجانی

مسعود

ترمودینامیک فرآیندهای گازی-کنترل بهینه

Aghajani@put.ac.ir

 -

09123773283

2

بهاری مقدم

مهدی

مهندسی بهره برداری- مهندسی مخازن- روش های ازدیاد برداشت- چاه آزمایی

Mehdi_baharimogh@yahoo.com

06115551019

 -

3

تیموری خانه سری

ناصر

ترمودینامیک فرایندهای فوق بحرانی- ترمودینامیک پیوسته- مهندسی تولید نفت- دینامیک گازها- مطالعات اقصادی طرح کارخانجات

Salazar_k1@yahoo.com

06114438414

02122947046

09123233931

4

جامی الاحمدی

محمد

سیستم های آب فوق داغ- محیطهای متخلخل- مهندسی تولید نفت- مهندسی مخازن- روش های ازدیاد برداشت

jamialahmadi@put.ac.ir

06115551019

09163113373

5

حبیبی ملک کلایی

ابوالقاسم

مهندسی بهره برداری- تقطیر- جذب از گاز- سیالات چندفازی

ahmkk@yahoo.com

 -

6

خراط

ریاض

مهندسی حفاری- مهندسی بهره برداری- مهندسی مخازن- روش های ازدیاد برداشت- جریان سیال در محیطهای متخلخل

kharrat@put.ac.ir

06115551019

09121593241

7

دیناروند

نوید

مهندسی حفاری- مهندسی مخازن- روش های ازدیاد برداشت- رفتارهای فازی

n.dinarvand@put.ac.ir

06115551019

06115551057

09122032177

8

شادی زاده

سیدرضا

مهندسی حفاری- مهندسی مخازن- چاه آزمایی- جریان سیال در محیطهای متخلخل

shadizade@yahoo.com

06314423520

09121482353

9

شریعتی

احمد

واکنشهای کاتالیستی-  مهندسی پلیمریزاسیون- جذب از گاز- ساخت یا سنتز

shariati@put.ac.ir

06115552709

0916301399

10

شیشه ساز

محمدرضا

رئولوژی پلیمرها- شکل دهی پلیمرها- خواص مهندسی پلیمرها- مدیریت HSE

shishehsaz@put.ac.ir

06115551021

09161187860

11

عاشوری

سیاوش

مهندسی مخازن- روش های ازدیاد برداشت- چاه آزمایی- جریان سیال در محیطهای متخلخل

Ashoori39@yahoo.com

06115551019

09163114779

12

عیسی زاده

محمدعلی

ترمودینامیک پیوسته- کنترل غیرخطی- تقطیر- سیالات نیوتونی

 -

06115551051

الی 5

 -

13

قاسم العسکری

محمدکمال

مهندسی اکتشاف- مهندسی زمین شناسی نفت- الگوریتم های تکاملی- نانوفیلتر

Askari5027@yahoo.com

06115551051

الی 2

 -

14

مجدی یزدی

مهدی

مهندسی مخازن- جریان سیال در محیط های متخلخل

Mahdi_majdi@yahoo.com

06115551019

06115555001

15

مسیبی بهبهانی

رضا

ترمودینامیک فرایندهای گازی- محاسبات تعادلی سیستمهای هیدروکربنی- جابجایی اجباری- جذب

behbahani@put.ac.ir

06115550868

06114335942

09161522237

16

مقدسی

جمشید

مهندسی حفاری- مهندسی بهره برداری- مهندسی تولید نفت- مهندسی مخازن

j.moghadasi@put.ac.ir

06115555557

 -

17

نجیبی

سید حسام

ترمودینامیک فرایندهای گازی- محاسبات تعادلی سیستمهای هیدروکربنی- سیالات چندفازی- رفتارهای فازی

najibih@yahoo.com

 -

09177182454

18

هاشمی شهرکی

بهرام

برج تقطیر- برج استخراج- تبخیرکننده ها- عملیات رطوبت زنی- رئولوژی سیالات

B_hashemi_shahraki@put.ac.ir

06115551754

03116273805

19

هلالی زاده

عباس

مهندسی مخازن- مهندسی انتقال و توزیع گاز- رفتارهای فازی- جریان سیال در محیطهای متخلخل

Helalizadeh@put.ac.ir

06115551019

 -

نشانی:اهواز, کوت عبداله, ابتدای جاده آبادان, دانشگاه صنعت نفت اهواز, دانشکده مهندسی نفت, گروه مهندسی گاز

تلفن: 5550868-0611

دورنگار: 5550868-0611

 

 

 

اعضاء هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی اصفهان                     web site:www.iut.ac.ir

ردیف

نام خانوادگی

نام

تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

Email

تلفن

تلفن همراه

1

احسانی

محمدرضا

جذب از گاز- برج تقطیر- استخراج مایع- مایع-

ehsanimr@ac.iut.ir

03113915607

09131097011

2

اعتماد

سیدغلامرضا

انرژی های نوین- رئولوژی پلیمرها- انرژی و محیط زیست- فناوری نانو

etemad@cc.iut.ac.ir

03113915625

09131150532

3

امین

مجید

کنترل تطبیقی- کنترل دیجیتال و کامپیوتری

aminche@cc.iut.ac.ir

03113912675

09131036876

4

باقری

روح اله

آلیاژ و کامپوزیت ها- شیمی و سنتز پلیمرها- خواص مهندسی پلیمرها- نانوکامپوزیت ها

bagheri@cc.iut.ac.ir

03113915613

09131150638

5

بمانیان

شهناز

ترمودینامیک برگشت ناپذیر- سوخت ها- آلودگی هوا

sbeman@cc.iut.ac.ir

03113915616

09131111752

6

پاکروان

مهدی

آلیاژ و کامپوزیت ها- فیزیک و خواص ترمودینامیکی پلیمرها- خواص مهندسی پلیمرها- پلی یورتان ها- نانوکامپوزیت ها

mpakravan@cc.iut.ac.ir

03113915645

09133254178

7

پور مدنی

مهدی

استخراج از جامد

 -

03113915603

-

8

چالکش امیری

محمد

طراحی مبدل های حرارتی- جذب از گاز- تصفیه آب- جذب- استخراج مایع- مایع

Amir33@cc.iut.ac.ir

03113915615

09131150610

9

دادخواه

علی اکبر

سیستمهای آب فوق داغ- طراحی ایمنی- انرژی و محیط زیست- ایمنی و محیط زیست

dadkhah@cc.iut.ac.ir

03113915644

09131156370

10

رودپیما

شاپور

ترمودینامیک پیوسته- واکنشهای غیرمتجانس- واکنش های کاتالیستی- راکتورهای هموژن و هتروژن

shapoor@cc.iut.ac.ir

03113915614

-

11

شمس

کیقباد

سوخت‌ها-رئولوژی سیالات-کنترل غیرخطی-جریان سیال در محیطهای متخلخل-کتالیست (ساخت یا سنتز)

K_shams@cc.iut.ac.ir

03113915610

-

12

طاهرزاده

محمدجعفر

بیوتکنولوژی تولیدفرآورده های بیولوژیک- بیولوژیک محیط زیست

taher@ac.iut.ir

03113915606

09133145693

13

قریشی

سیدمحمد

سیستم های فوق بحرانی- راکتورهای ایده آل و غیرایده آل- مهندسی ضایعات جامد و خطرزا- ساخت در مقیاس نانو

ghoreshi@cc.iut.ac.ir

03113915604

-

14

کریمی

کیخسرو

بیوتکنولوژی آنزیم ها- بیوتکنولوژی تولید فراورده های بیولوژیک- تقطیر- مطالعات اقتصادی طرح کارخانجات

karimi@cc.iut.ac.ir

03113915623

09133043704

15

محب

احمد

خشک کن- جذب سطحی- غشاءها- جذب روی جامد

ahmad@cc.iut.ac.ir

03113915618

09133130494

16

معصومی

محمود

رئولوژی پلیمر- شکل دهی پلیمرها- آلیاژ و کامپوزیت ها- نانو کامپوزیت ها

mmasoomi@cc.iut.ac.ir

03113915646

09133106542

17

مهربانی

ارجمند

تصفیه آب- تصفیه فاضلاب- آلودگی هوا و کنترل آن

arjomand@cc.iut.ac.ir

03113915609

-

18

نصراصفهانی

محسن

برج تقطیر- سیالات چندفازی-CFD

mnasr@cc.iut.ac.ir

03113915631

09133103424

19

نوری خراسانی

سیدسعید

فیزیک و خواص ترمودینامیکی پلیمرها-نانوکامپوزیت‌ها-شکل‌دهی پلیمرها

saied@cc.iut.ac.ir

03113915612

09133144722

نشانی:اصفهان, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده مهندسی شیمی

تلفن: 3912675-0311

دورنگار: 3912677-0311

 

 

 

اعضاء هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر                  web site:www.aku.ac.ir

ردیف

نام خانوادگی

نام

تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

Email

تلفن

تلفن همراه

1

ادریسی

محمد

تصفیه آب- تصفیه فاضلاب- آلودگی هوا و کنترل آن- شیمی و سنتز پلیمرها

edrisi@aut.ac.ir

02164543189

-

2

اروجعلیان

عبدالرضا

نانوکامپوزیت ها- غشاءها- تصفیه آب- لبنیات- گوشت

aroujali@aut.ac.ir

02164543163

09123757358

3

آل ابراهیم دهکردی

حبیب

واکنش های غیرمتجانس- واکنش های غیرکاتالیستی- تعیین مشخصات- سینتیک و راکتور

alebrm@aut.ac.ir

02164543177

-

4

بنکدارپور

بابک

بیوتکنولوژی نفت- بیوتکنولوژی غذایی- بیوتکنولوژی محیط زیست- فروشویی زیستی

babakb@aut.ac.ir

02164543169

09123841885

5

جمشیدی

اسماعیل

خشک کن- جذب سطحی- انرژی های نوین- انرژی های تجدیدپذیر- انرژی های تجدیدناپذیر

jamshidi@aut.ac.ir

02164543182

09121301604

6

حسین پور

پریوش

نانوکامپوزیت ها- ساخت در مقیاس نانو- مواد نانوساختار- اثرات اجتماعی نانوتکنولوژی

Pars2h@aut.ac.ir

02164543162

09121596885

7

حسینی

سید محمد

لبنیات- گوشت- کنسروها و آبمیوه ها- صنایع روغن- صنایع قند

Drhos1999@yahoo.com

02164543159

09155172511

8

حلاج

روئین

طراحی مبدل های حرارتی- واکنش های کاتالیستی-           تبخیرکننده ها- سینتیک و راکتور

halladj@aut.ac.ir

02164543468

02164543173

09123906450

9

دادور

میترا

محیط های متخلخل- جریان سیال در محیط های متخلخل- واکنش های کاتالیستی- مهندسی مخازن

dadvar@aut.ac.ir

02164543173

09122182202

10

دبیر

بهرام

ایمنی و محیط زیست- سیالات چندفازی- جریان سیال در        محیط های متخلخل- مهندسی مخازن

drdabir@aut.ac.ir

02164542611

02164543172

09121304379

11

ذکائی

فرزین

غشاءها- ماشین آلات- تصفیه فاضلاب- جذب از گاز

zokaee@aut.ac.ir

02164543124

09123726726

12

رشیدی

فریبرز

مهندسی بهره برداری- مهندسی مخازن- مهندسی انتقال و توزیع گاز- روشهای ازدیاد برداشت

rashidi@aut.ac.ir

02164543190

09121304166

13

روغنی زاد

علی اصغر

صنایع قند

roghani@aut.ac.ir

02164543157

02164543167

09121125484

14

سهرابی

مرتضی

واکنش های غیرمتجانس- واکنش های کاتالیستی- راکتورهای هموژن (تکفاز) و هتروژن (چندفاز)- سینتیک و راکتور

sohrabi@aut.ac.ir

02164543155

09121304165

15

فاضل

شهرزاد

بیوتکنولوژی محیط زیست- تصفیه آب- تصفیه فاضلاب

Sh_fazel@aut.ac.ir

02164543153

09121083635

16

کاغذچی

طاهره

استخراج مایع-مایع – جذب سطحی- غشاءها- تقطیر

kaghazchi@aut.ac.ir

02164543152

09121301605

17

کلباسی

منصور

ترمودینامیک فرایندهای فوق بحرانی- ترمودینامیک برگشت ناپذیر- ترمودینامیک محلول های غیرایده آل- کریستالیزاسیون- خشک کن-

mkalbasi@aut.ac.ir

02164543154

09121482276

18

مدرس

حمید

ترمودینامیک محلولهای الکترولیتی- شبیه سازی مولکولی- ترمودینامیک آماری- ترمودینامیک محلول های غیرایده آل- ترمودینامیک سیستم های ریز- ترمودینامیک در حضور آثار سطحی- جذب سطحی- الگوریتمهای تکاملی

hmodares@aut.ac.ir

02164543176

09121220454

19

مظفریان

مهرداد

جابجایی اجباری- طراحی مبدل های حرارتی- جابجایی آزاد- سیالات نیوتونی- اختلاط (mixing)

mozafarian@aut.ac.ir

02164543160

09122770027

20

مغاره

آزاده

نانوبیوتکنولوژی- بیوتکنولوژی نفت- بیوتکنولوژی غذایی- بیوتکنولوژی محیط زیست- تصفیه فاضلاب 

mogharei@aut.ac.ir

02164543213

09125399153

21

نادری فر

عباس

مطالعات HAZOP- تقطیر- جذب از گاز- خوردگی محیط های آبی- حفاظت کاتدی

naderifar@aut.ac.ir

02164543158

09123845614

22

ناصرنژاد

بهرام

تصفیه آب- بیوتکنولوژی نفت- بیوتکنولوژی محیط زیست- فروشویی زیستی

banana@aut.ac.ir

02164543128

09123273032

23

نمازی قدیم

حسین

کنترل هوشمند- کنترل بهینه- تعیین مشخصات- سینتیک و راکتور

namazi@aut.ac.ir

02164543156

09121343544

24

نیک آذر

منوچهر

ایمنی و محیط زیست- نانوسیالات- انرژی های تجدیدپذیر- تصفیه آب- تصفیه فاضلاب

nikazar@aut.ac.ir

02164543192

09121593127

نشانی:تهران, خیابان حافظ, پایین تر از طالقانی, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده مهندسی شیمی و نفت

تلفن: 66499066-021

دورنگار: 66405847-021

 

 

 

اعضاء هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی سهند تبریز                web site:www.sut.ac.ir

ردیف

نام خانوادگی

نام

تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

Email

تلفن

تلفن همراه

1

ابراهیمی

سیروس

بیوتکنولوژی

Sirous.Ebrahimi@EPFL.ch

09143149527

2

ابراهیمیان

علیرضا

ترمودینامیک پیوسته- ترمودینامیک برگشت ناپذیر- جابجایی اجباری- تقطیر

aebrahimian@ sut.ac.ir

04123458120

-

3

بابالو

علی اکبر

غربال های مولکولی- نانوکامپوزیت ها- نانوفیلترها- غشاء ها- رئولوژی پلیمرها

a.babaluo@sut.ac.ir

04123458104

09144156106

4

پایتختی

سید جواد

بیوتکنولوژی غذایی- بیوتکنولوژی نفت- روش های ازدیاد برداشت- رفتارهای فازی

paytakhti@sut.ac.ir

04123458121

09143122280

5

پورعباس

بهزاد

آلیاژ و کامپوزیت ها- شیمی و سنتز پلیمرها- فیزیک و خواص ترمودینامیکی پلیمرها- ساخت یا سنتز

pourabas@sut.ac.ir

04123458046

09141120916

6

جعفری زاده

هدا

بیوتکنولوژی غذایی- صنایع روغن- لبنیات- کنسروها و آبمیوه ها

jafarizadeh@sut.ac.ir

04123458109

09144156650

7

رجب زاده

سعید

جذب- غربال های مولکولی- روش های ازدیاد برداشت- جذب از گاز

rajabzadeh@sut.ac.ir

04123458121

09144156649

8

رضائی

مصطفی

رئولوژی پلیمرها- فیزیک و خواص ترمودینامیکی پلیمرها- خواص مهندسی پلیمرها- پلی یورتان ها- پلیمرهای پزشکی (پلیمرهای زیست سازگار)

rezaee@sut.ac.ir

04123458115

09144196937

9

رضوی

میرکریم

رئولوژی پلیمرها- شکل دهی پلیمرها- آلیاژ و کامپوزیت ها- خواص مهندسی پلیمرها

Karimrazavi@ sut.ac.ir

04123458122

09143073019

10

سالم

امین

سوخت ها- خشک کن- هدایت- رئولوژی سیالات- مهندسی حفاری

salem@sut.ac.ir

04123459159

09144108973

11

سلطان محمدزاده

جعفرصادق

واکنش های کاتالیستی- تصفیه آب- تصفیه فاضلاب- سینتیک و راکتور

soltsn@sut.ac.ir

04123458098

09141121150

12

شفیعی

سیروس

طراحی مبدل های حرارتی- تصفیه فاضلاب- الگوریتمهای تکاملی- روش های مونت کارلو

shafiei@sut.ac.ir

04123458087

09144155806-

13

صحرائی

اقبال

جریان سیال در محیط های متخلخل- مهندسی انتقال و توزیع گاز- روش های ازدیاد برداشت- آلودگی هوا و کنترل آن-

sahraei@yahoo.com

04123458109

09143077197

14

طباطبائی نژاد

علیرضا

مهندسی مخازن- روش های ازدیاد برداشت- رفتارهای فازی- چاه آزمایی- ترمودینامیک تشکیل WAXو آسفالتین- محاسبات تعادلی سیستمهای هیدروکربنی (PVT)

tabatabaei@sut.ac.ir

04123458103

09141120048

15

عبادی

امن اله

واکنش های کاتالیستی- تصفیه آب- تقطیر- سینتیک و راکتور

ebadi@sut.ac.ir

04123458063

09141165799

16

عباسی

فرهنگ

مهندسی پلیمریزاسیون- پلیمرهای پزشکی (پلیمرهای زیست سازگار)

f.abbasi@sut.ac.ir

04123458116

09144155659

17

فاتحی فر

اسماعیل

ایمنی و محیط زیست- آلودگی هوا و کنترل آن- مدلسازی آلودگی هوا- ارزیابی پیامدهای زیست محیطی

fatehifar@sut.ac.ir

04123458120

09144017686

18

مدرس

جعفر

طراحی مبدل های حرارتی- واکنش های غیرکاتالیستی- ساخت یا سنتز- سینتیک و راکتور

modarres@sut.ac.ir

04123458120

09144137640

19

مقدس

جعفرصادق

سیالات چندفازی- اختلاط (mixing)- جریان سیال در           محیط های متخلخل- روش های ازدیاد برداشت

jafar.moghaddas@sut.ac.ir

04123458072

09143043836

نشانی:تبریز, شهر جدید سهند, دانشگاه صنعتی سهند تبریز, دانشکده مهندسی شیمی

تلفن: 3458072-0412

دورنگار: 3444355-0412

 

 

 

اعضاء هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی شریف                   web site:www.sharif.ac.ir

ردیف

نام خانوادگی

نام

تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

Email

تلفن

تلفن همراه

1

باستانی

داریوش

استخراج مایع-مایع – برج استخراج-

bastani@sharif.edu

02166165409

09123058737

2

برقعی

مهدی

تصفیه آب- تصفیه فاضلاب

mborghei@sharif.edu

02166165483

09121130394

3

بزرگمهری بوذرجمهری

رامین

شبیه سازی مولکولی- کنترل غیرخطی- کنترل هوشمند- کنترل دیجیتال و کامپیوتری- CFD

B7bozorg@sharif.edu

02166165404

09121484712

4

بقالها

مرتضی

واکنشهای کاتالیستی- واکنش های غیرکاتالیستی- جذب روی جامد- خوردگی محیط های آبی- سینتیک و راکتور

baghalha@sharif.edu

02166164577

09125237743

5

پیشوایی

محمودرضا

کنترل غیرخطی- کنترل تطبیقی- کنترل هوشمند- کنترل دیجیتال و کامپیوتری- کنترل بهینه- الگوریتم های تکاملی-  روش های مونت کارلو

pishvaie@sharif.edu

02166164583

09123058396

6

تقی خانی

وحید

ترمودینامیک فرایندهای الکتروشیمیایی- ترمودینامیک فرایندهای فوق بحرانی- شبیه سازی مولکولی- ترمودینامیک آماری-

taghikhani@sharif.edu

02166164392

09121097661

7

جنود

سیما

مهندسی تولید نفت- مهندسی مخازن- مهندسی زمین شناسی نفت

sjonoud@sharif.edu

02166164578

09123491746

8

خراشه

فرهاد

واکنش های متجانس- واکنش های غیرمتجانس- واکنش های کاتالیستی- واکنش های غیرکاتالیستی- راکتورهای ایده آل و غیرایده آل- راکتورهای هموژن (تکفاز) و هتروژن (چندفاز)

khorashe@sharif.edu

02166165411

-

9

رشتچیان

داود

ایمنی-مدیریت HSE- مطالعات HAZOP- آنالیز کمی ریسک- ایمنی و محیط زیست-

rashtchian@sharif.edu

02166005819

09121591028

10

رضوی

جلیل

جابجایی اجباری- جابجایی آزاد- انرژی های تجدیدپذیر

razavi@sharif.edu

02166165414

09121305310

11

رمضانی

احمد

نانو کامپوزیت ها- رئولوژی سیالات- سامانه های نوین دارورسانی- مهندسی پلیمریزاسیون- پلیمرهای پزشکی (پلیمرهای زیست سازگار)

ramazani@sharif.edu

02166165431

09123799565

12

روستا آزاد

رضا

بیوتکنولوژی نفت- بیوتکنولوژی غذایی- مهندسی سوخت و ساز- زیست فرایندها

roosta@sharif.edu

66005618

09121507158

13

سلطانیه

محمد

غشاءها- آلودگی هوا و کنترل آن- مدلسازی آلودگی هوا- انرژی و محیط زیست

msoltanieh@sharif.edu

02166165417

09123710591

14

سیف کردی

علی اکبر

کنسروها و آبمیوه ها- تبخیرکننده ها- تقطیر- جذب از گاز- جذب روی جامد

safekord@sharif.edu

02166165418

09123156174

15

شاهرخی

محمد

کنترل تطبیقی- کنترل دیجیتال و کامپیوتری- کنترل بهینه-

shahrokhi@sharif.edu

02166165419

09121098104

16

شایگان

جلال الدین

بیوتکنولوژی نفت- تصفیه فاضلاب- مهندسی ضایعات جامد و خطرزا- ارزیابی پیامدهای زیست محیطی- انرژی و محیط زیست

shayegan@sharif.edu

02166165420

09121022273

17

شجاعی

اکبر

نانوکامپوزیت ها-محیط های متخلخل- شکل دهی پلیمرها- آلیاژ و کامپوزیت ها

Akbar.shojaei@sharif.edu

02166164586

09126761941

18

عالم زاده

ایران

بیوتکنولوژی آنزیم ها- بیوتکنولوژی غذایی- بیوتکنولوژی محیط زیست- لبنیات

alemzadeh@sharif.edu

02166165486

09122092510

19

عبدخدایی

محمدجعفر

نانوکامپوزیت ها- مهندسی بافت- سامانه های نوین دارورسانی- پلیمرهای پزشکی (پلیمرهای زیست سازگار)

abmj@sharif.edu

02166165421

-

20

فرهادی

فتح الله

کوره ها- طراحی مبدل های حرارتی- CFD- مهندسی             بهره برداری- تقطیر

farhadi@sharif.edu

02166165423

09123272918

21

فرونچی

مسعود

آلیاژ و کامپوزیت ها- فیزیک و خواص ترمودینامیکی پلیمرها- خواص مهندسی پلیمرها- پلیمرهای پزشکی (پلیمرهای زیست سازگار)- بازیافت پلیمرها

frounchi@sharif.edu

02166165422

09123264531

22

قطبی

سیروس

ترمودینامیک محلول های پلیمری- ترمودینامیک محلول های الکترولیتی- ترمودینامیک تشکیل WAXو آسفالتین- محاسبات تعادلی سیستمهای هیدروکربنی (PVT)

ghotbi@sharif.edu

02166165424

09121764813

23

کاظمی دلیری

اخترالملوک

صنایع قند- بیوتکنولوژی غذایی- بیوتکنولوژی تولید فراورده های بیولوژیک- لبنیات

A_kazemi@sharif.edu

02166165484

09127244516

24

کاظمینی

محمد

ترمودینامیک فرایندهای الکتروشیمیایی- واکنش های کاتالیستی- راکتورهای هموژن (تکفاز) و هتروژن (چندفاز)- ساخت یا سنتز- تعیین مشخصات- سینتیک و راکتور

kazemini@sharif.edu

02166165425

09121305309

25

گودرزنیا

ایرج

کنترل هوشمند- ساخت در مقیاس نانو- سیستم های فوق بحرانی- سیستمهای آب فوق داغ-

goodarznia@sharif.edu

02166165456

09123256062

26

ماهانی

حسن

جریان سیال در محیط های متخلخل- مهندسی مخازن- روشهای ازدیاد برداشت- دینامیک سیالات محاسباتی

Hassan_mahani@sharif.edu

02166164581

09133692042

27

مسیحی

محسن

جریان سیال در محیط های متخلخل- مهندسی تولید نفت- مهندسی مخازن- روشهای ازدیاد برداشت- بیوتکنولوژی نفت

masihi@sharif.edu

02166164579

28

مصلحی مصلح آبادی

پریوش

تصفیه آب- تصفیه فاضلاب

moslehi@sharif.edu

02166165427

09121902061

29

مقصودی

ویدا

بیوتکنولوژی غذایی- بیوتکنولوژی تولید فراورده های بیولوژیک- زیست فرایندها- لبنیات- صنایع قند-تصفیه آب

maghsodi@sharif.edu

02166165488

09121791619

30

مولایی دهکردی

اصغر

استخراج از جامد- استخراج مایع-مایع – جابجایی اجباری- راکتورهای هموژن (تکفاز) و هتروژن (چندفاز)- جذب روی جامد

amolaeid@sharif.edu

02166165412

09123039845

31

ناهید

پروین

بیوتکنولوژی غذایی- بیوتکنولوژی محیط زیست- تصفیه آب- تصفیه فاضلاب

nahid@sharif.edu

02166165485

-

32

وثوقی

منوچهر

بیوتکنولوژی غذایی- نانوبیوتکنولوژی- بیوتکنولوژی محیط زیست- تصفیه فاضلاب

vosoughi@sharif.edu

02166165487

09121240411

33

یغمایی

سهیلا

بیوتکنولوژی نفت- بیوتکنولوژی محیط زیست- فروشویی زیستی- زیست فرایندها

yaghmaei@sharif.edu

02166164584

09121217249

نشانی:تهران, خیابان آزادی, دانشگاه صنعتی شریف, دانشکده مهندسی شیمی و نفت

تلفن: 66005819-021

دورنگار: 66022853-021

 

 

اعضاء هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی شیراز                        web site:www.sutech.ac.ir

ردیف

نام خانوادگی

نام

تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

Email

تلفن

تلفن همراه

1

جوانمردی

جعفر

ترمودینامیک تعادلی سیستمهای هیدروکربنی(PVT)- ترمودینامیک فرآیندهای گازی

javanmardi@sutech.ac.ir

07117354520

09177133450

2

نصری فر

خشایار

ترمودینامیک تعادلی سیستمهای هیدروکربنی(PVT) 

nasrifar@sutech.ac.ir

07117354520

09177098918

نشانی:شیراز، بلوار مدرس، دانشگاه صنعتی شیراز، گروه مهندسی شیمی              

تلفن: 7279416-0711

دورنگار: 7354520-0711

 

 


اعضاء هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی(نوشیروانی)بابل           web site:www.nit.ac.ir

ردیف

نام خانوادگی

نام

تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

Email

تلفن

تلفن همراه

1

تقی زاده

مجید

بیوتکنولوژی نفت- واکنش های متجانس- واکنش های غیرمتجانس- واکنش های کاتالیستی- راکتورهای ایده آل و غیرایده آل- جذب از گاز- سینتیک و راکتور

taghizadehfr@yahoo.com

01113234204

09111115055

2

جهانشاهی

محسن

نانوبیوتکنولوژی- ساخت در مقیاس نانو- بیوتکنولوژی غذایی –بیوسنسورها- زیست فرآیندها

mmohse@yahoo.com

01113234204

09113111076

3

حسینی

سیدمرتضی

آلودگی هوا- استخراج مایع-مایع – غربال های مولکولی- تصفیه آب

mortezh@yahoo.De

01113234204

09113120630

4

عیسی زاده

حسین

آلیاژ و کامپوزیت ها- مهندسی پلیمریزاسیون- شیمی و سنتز پلیمرها- رنگ و رزین

eisazade@yahoo.com

01113234204

09111114438

5

قریشی

علی اصغر

غربال های مولکولی- غشاءها

Aa_ghoreyshi@yahoo.com

01113234204

09111123408

6

مهدیپور

حسن

مهندسی حفاری- مهندسی اکتشاف- مهندسی بهره برداری- آنالیز خوردگی

mehdipour@yahoo.com

01113234204

09111128214

7

موقرنژاد

کامیار

ترمودینامیک برگشت ناپذیر- محاسبات تعادلی سیستمهای هیدروکربنی (PVT)- خشک کن- بیوتکنولوژی آنزیم ها

movagharnejad@yahoo.com

01113234204

09113120414

8

نجف پور

قاسم

بیوتکنولوژی آنزیم ها- بیوتکنولوژی غذایی- بیوتکنولوژی محیط زیست- بیوتکنولوژی تولید فراورده های بیولوژیک-

Najafpour8@yahoo.com

01113234204

09113138305

نشانی:بابل, خیابان دکتر شریعتی, دانشگاه صنعتی(نوشیروانی) بابل, دانشکده فنی و مهندسی, گروه مهندسی شیمی

تلفن: 3232071-0111

دورنگار: 3234204-0111

 

 

  

اعضاء هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه علم و صنعت ایران                web site:www.iust.ac.ir

ردیف

نام خانوادگی

نام

تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

Email

تلفن

تلفن همراه

1

اشرفی زاده

سید نظام
 الدین

جذب سطحی- غشاءها- استخراج مایع- مایع- غربال های مولکولی

ashrafi@iust.ac.ir

02173912747

09122971066

2

 

اله وردی

 

علی

 

تکنولوژی مواد و فرایند چسباننده های معدنی

 

Ali.allahverdi@iust.ac.ir

 

 

02173912739

09123838714

3

 

بهزادی

 

بهمن

 

شبیه‌سازی مولکولی- طراحی مبدلهای حرارتی

 

behzadi@iust.ac.ir

 

 

02173912710

09123903880

4

 

پاک

 

افشین

 

غشاءها- طراحی مبدل های حرارتی- نانوسیالات- غربالهای مولکولی

 

afshinpak@iust.ac.ir

 

 

02173912725

09126278176

5

 

پروری

 

متین

 

واکنشهای کاتالیستی- ساخت یا سنتز- تعیین مشخصات- سینتیک و راکتور

 

parvari@iust.ac.ir

 

 

02173912755

09123169161

6

 

خان اف

 

محمد حسن

 

سیالات چندفازی- سیالات نیوتونی- دینامیک گازها- اختلاط

 

khanof@iust.ac.ir

 

 

02173912706

09123841254

7

 

دهقانی

 

محمد رضا

 

ترمودینامیک محلولهای الکترولیتی- ترمودینامیک گازی-مطالعات HAZOP-مطالعات امکان سنجی

 

m_dehghani@iust.ac.ir

 

 

02173912783

09123540491

8

 

رستگار

 

طاهره

 

انرژی های نوین- انرژی های تجدید ناپذیر- انرژی و محیط زیست

 

rastgar@iust.ac.ir

 

 

02173912709

09122838700

9

 

روشن ضمیر

 

سوسن

 

آنالیز کمی ریسک- سیستمهای آب فوق داغ- انرژی های تجدیدپذیر- مهندسی مخازن- روش های ازدیاد برداشت

 

rowshanzamir@iust.ac.ir

 

 

02173912964

09121729547

10

 

شاه حسینی

 

شاهرخ

 

بیوتکنولوژی تولید فراورده های بیولوژیک- دینامیک سیالات محاسباتی- کنترل دیجیتال و کامپیوتری- شبیه سازی طراحی و مدلسازی در نانو

 

shahrokh@iust.ac.ir

 

 

02173912701

09122066502

11

 

شیروانی

 

منصور

 

سیلکون ها- کنترل خطی

 

Shirvani.m@iust.ac.ir

 

 

02173912715

09125247681

12

 

صادقی

 

محمد تقی

 

تکنولوژی Pinch- کاهش ضایعات- سیالات چندفازی- CFD- روشهای مونت کارلو

 

Sadeghi@iust.ac.ir

 

 

02173912707

09123109771

13

 

علوی املشی

 

سید مهدی

 

واکنش های متجانس- واکنش های غیرمتجانس- واکنش های کاتالیستی- واکنش های غیرکاتالیستی- راکتورهای ایده آل و غیرایده آل

 

Alavi.m@iust.ac.ir

 

 

02173912716

09123176136

14

 

فیضی

 

فرزانه

 

ترمودینامیک محلولهای پلیمری- ترمودینامیک محلولهای الکترولیتی- ترمودینامیک تشکیل WAXو آسفالتین- ترمودینامیک محلولهای غیرایده آل

 

feyzi@iust.ac.ir

 

 

02173912727

09121989569

15

 

کثیری بیدهندی

 

نوراله

 

برج تقطیر- الگوریتم های تکاملی

 

kasiri@iust.ac.ir

 

 

02173912720

09121091166

16

 

محمدی

 

تورج

 

غشاءها- تصفیه آب- تصفیه فاضلاب- غربالهای مولکولی- نانوفیلترها

 

torajmohammadi@iust.ac.ir

 

 

02173912723

09123271493

17

 

مقبلی

 

محمدرضا

 

مهندسی پلیمریزاسیون- شیمی و سنتز پلیمرها- فیزیک و خواص ترمودینامیکی پلیمرها- خواص مهندسی پلیمرها

 

Mr_moghbeli@iust.ac.ir

 

 

02173912756

09122975382

18

 

نعیم پور

 

فرشته

 

کنترل دیجیتال و کامپیوتری- بیوتکنولوژی نفت- مهندسی سوخت و ساز- تقطیر

 

fnaeim@iust.ac.ir

 

 

02173912745

-

19

 

هاشم آبادی

 

سید حسن

 

محاسباتی- سیالات چندفازی- رئولوژی سیالات- مطالعات اقتصادی طرح کارخانجات

 

hashemabadi@iust.ac.ir

 

 

02173912714

09122007356

 

 


نشانی:
تهران, نارمک, خیابان فرجام, دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده مهندسی شیمی

تلفن: 77240496-021

دورنگار: 77240495-021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضاء هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه فردوسی مشهد                   web site:www.um.ac.ir

ردیف

نام خانوادگی

نام

تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

Email

تلفن

تلفن همراه

1

احمدپور

علی

جذب سطحی- غشاء‌ها- غربال های مولکولی- مواد نانوساختار

ahmadpour@ferdowsi.um.ac.ir

05118816840

09155129658

2

اخوان مهدوی

محمود

بیوتکنولوژی نفت- بیوتکنولوژی غذایی- بیوتکنولوژی محیط‌زیست

-

05118816840

-

3

پاکیزه

مجید

جریان سیال در محیطهای متخلخل- غشاءها- مهندسی انتقال و توزیع گاز-

pakizeh@um.ac.ir

05118816840

09122375328

4

پورافشاری

مهدی

غشاءها- جذب از گاز- مهندسی انتقال و توزیع- رفتارهای فازی

pourafshari@yahoo.com

05118816840

09155207328

5

ثقه الاسلامی

ناصر

محیطهای متخلخل- جریان سیال در محیطهای متخلخل- CFD- اختلاط

slami@um.ac.ir

05118816840

09151105704

6

حامدموسویان

محمدتقی

خشک‌کن-فیلراسیون- کریستالیزاسیون- صنایع قند

hmosavian@gmail.com

05118816840

09155127230

7

زینالی‌هریس

سعید

نانوسیالات- مهندسی پلیمریزاسیون- رئولوژی سیالات- تقطیر- مهندسی توزیع و انتقال گاز

zeinali@ferdowsi.um.ac.ir

05118816840

0914417271

8

سرگلزایی

جواد

غربالهای‌مولکولی -غشاءها- بیوتکنولوژی آنزیمها- دینامیک گازها-CFD

sargolpaper@yahoo.com

05118816840

09155124591

9

شاهسوند

اکبر

جذب از گاز- دینامیک سیالات محاسباتی- رفتار فازی- جذب

shahsavand@ferdowsi.um.ac.ir

05118816840

09155149544

10

فنایی شیخ الاسلامی

محمدعلی

بیوسنسورها- کنترل غیرخطی- کنترل دیجیتال و کامپیوتری- مطالعات امکان سنجی

fanaei@ferdowsi.um.ac.ir

05118816840

09155162268

11

قشلاقی

رضا

بیوتکنولوژی نفت- بیوتکنولوژی غذایی- بیوتکنولوژی محیط ‌زیست- تقطیر

-

05118816840

-

12

موسوی

سیدمحمود

غشاءها- انرژی های تجدیدپذیر- مدلسازی آلودگی هوا- نانوفیلترها

mmousavi@ferdowsi.um.ac.ir

05118816840

09155156536

13

نوعی باغبان

سیدحسین

جابجایی اجباری- تابش- هدایت- طراحی مبدلهای حرارتی- انرژی های نوین

noie@um.ac.ir

05118816840

09151105515

نشانی:مشهد, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده فنی و مهندسی, گروه مهندسی شیمی

تلفن: 8816840-0511

دورنگار: 8763301-0511

 

 

 

اعضاء هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه کاشان                             web site:www.kashanu.ac.ir

ردیف

نام خانوادگی

نام

تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

Email

تلفن

تلفن همراه

1

صدیفیان

غلامحسین

غشاء ها- رئولوژی پلیمرها- حفاظت کاتدی- نانوکامپوزیت ها

sodeifian@kashanu.ac.ir

03615555333

داخلی 2757

09121960472

2

محسن نیا

محسن

ترمودینامیک آماری- راکتورهای ایده آل و غیرایده آل- رفتارهای فازی- مواد نانوساختار

m.mohsennia@kashanu.ac.ir

03615555333

09131610393

3

مزدیانفرد

محمدرضا

طراحی مبدلهای حرارتی- تصفیه فاضلاب- مهندسی ضایعات جامد و خطرزا- تبخیرکننده ها- مطالعات اقتصادی طرح کارخانجات

mozdianfard@kashanu.ac.ir

03615555333

09121902842

4

وکیلی نژاد

غلامرضا

نانوترمودینامیک- ترمودینامیک پیوسته- محاسبات تعادلی سیستمهای هیدروکربنی- استخراج مایع- مایع – نانوکامپوزیت ها

vakili@kashanu.ac.ir

03615555333

داخلی 2758

09131616625

نشانی:کاشان, کیلومتر6 بلوار قطب راوندی, دانشگاه کاشان, دانشکده فنی و مهندسی, گروه مهندسی شیمی

تلفن: 55555333-0361

دورنگار: 5552930-0361

 

 

 

اعضاء هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه گیلان                                       web site:www.guilan.ac.ir

ردیف

نام خانوادگی

نام

تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

Email

تلفن

تلفن همراه

1

جهاندیده

حسن

لبنیات- گوشت- کنسروها و آبمیوه ها- صنایع روغن

Jahandideh_hassan@yahoo.com

01316690274

الی 6

09111329556

2

خیاطی

غلام

بیوتکنولوژی آنزیم ها- بیوتکنولوژی غذایی- زیست فرایندها

khayatiir@yahoo.com 

09111329514

3

داغبندان

الهیار

محاسبات تعادلی سیستمهای هیدروکربنی- روش های ازدیاد برداشت- مطالعات امکان سنجی- مطالعات اقتصادی طرح کارخانجات

daghbandan@guilan.ac.ir

01317751421

09111218785

4

سیدی

سید هادی

تقطیر- استخراج مایع- مایع

s-h-seyedi@yahoo.com

 -

09121944150

5

صالحی

محمدعلی

پدیده های انتقال- کنترل فرآیند ها-CFD 

masalehi@guilan.ac.ir

01316690274
داخلی 3013 

09123598607

6

عباسی سورکی

بهروز

انتقال حرارت- خشک کن ها- Fluidized Bed

-

01316690274
داخلی 2099 

09177126335

7

قنادزاده گیلانی

حسین

ترمودینامیک محلولهای غیرایده آل- خشک کن- طراحی مبدلهای حرارتی

hggilani@guilan.ac.ir

01317722443

09111321809

8

میرنظامی

زینب

بیوتکنولوژی غذایی- بیوتکنولوژی تولید فراورده های بیولوژیک- لبنیات

mirnazami@guilan.ac.ir

01313232616

09113397323

نشانی:رشت, کیلومتر10 جاده رشت- قزوین, دانشگاه گیلان, دانشکده فنی و مهندسی, گروه مهندسی شیمی

تلفن: 7722443-0131

دورنگار: 6690271-0131

 

    

 

اعضاء هیئت علمی گروه مهندسی شیمی- دانشگاه محقق اردبیلی                          web site:www.uma.ac.ir

ردیف

نام خانوادگی

نام

تخصص و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

Email

تلفن

تلفن همراه

1

حیدری

امیر

غشاءها- لبنیات- ماشین آلات- صنایع روغن

Heydari.amir@gmail.com

04515512910

09143512924

2

سیروس آذر

محمد

سامانه های نوین دارورسانی- پلیمرهای پزشکی- نانوکامپوزیت ها- نانوپزشکی

sirousazar@yahoo.com

04515512910

-

3

شایسته

کیوان

خشک کن- راکتورهای هموژن و هتروژن- کریستالیزاسیون- اختلاط

K_shayesteh2000@yahoo.com

04515512910

09144519683

4

شفقی اصل

سیدکریم

نانو بیوتکنولوژی- بیوتکنولوژی غذایی- انرژی های تجدیدپذیر- تصفیه فاضلاب

shafaghiasl@yahoo.com

04515512910

09143515776

5

مشعشعی

ماریانا

کوره ها- طراحی مبدلهای حرارتی- انرژی های نوین- انرژی و محیط زیست

Mmh33@uma.ac.ir

04515512081

-

نشانی:اردبیل, انتهای خیابان دانشگاه, دانشگاه محقق اردبیلی, دانشکده فنی و مهندسی, گروه مهندسی شیمی

تلفن: 5512910-0451

دورنگار: 5512904-0451

منبع:انجمن مهندسی شیمی ایران